Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări cu eticheta economie

Arhiva economica: Import / export. Comertul extern al Romaniei in 2013

Comerţul exterior al României în trimestrul I 2003
EXPORTURI
Exporturile FOB realizate în luna martie 2003 au fost de 1442,0 milioane dolari SUA, maimari cu 40,5% comparativ cu luna martie 2002, cu 24,7% faţǎ de media anului 2002 şi cu 8,4% faţǎde luna februarie 2003, reprezentând cel mai mare nivel valoric lunar al exporturilor României dupǎanul 1990.În trimestrul I 2003 exporturile FOB au fost de 4039,1 milioane dolari SUA, mai mari cu39,4% faţǎ de trimestrul I 2002.În structura pe mărfuri a exporturilor, cinci secţiuni de mărfuri deţin 72,0% din totalexporturi.Pe grupe de ţări, comparativ cu trimestrul I 2002 au crescut exporturile către ţările dezvoltate
(+36,6%), iar în cadrul acestora cu ţările Uniunii Europene (+35,2%). Ponderea acestor grupe de ţări
în total exporturi a fost de 75,2% pentru ţările dezvoltate şi de 68,9% pentru Uniunea Europeană.
Exporturile în ţǎrile în curs de dezvoltare au crescut cu 61,0% şi au reprezentat 15,5% în total
exporturi.
Exporturile în ţǎrile în tranzi…

Istoria Judetului Tulcea (Romania): Preistoria

Aşezat între Dunăre şi Marea Neagră, teritoriul judeţului Tulcea a avut o evoluţie istorică strâns legată de aceea a Dobrogei, o regiune propice schimburilor comerciale şi care s-a aflat deseori în atenţia marilor puteri ale vremii.

Cele mai vechi mărturii ale prezenţei umane în zona de nord a Dobrogei aparţin Paleoliticului (600 000/500 000 – mil. XI a.Chr.) şi Mezoliticului (mil. X – VII a.Chr). Alături de numeroasele piese litice descoperite în complexe atribuite culturilor musteriană (Baia, Beidaud, Enisala, Slava Rusă), gravetiană  (Babadag) şi tardenoisiană (Garvăn, Luncaviţa) se găsesc câteva resturi faunistice aparţinând speciilor Mammuthus primigenius, Elephas primigenius, Rhinoceros antiquitatis.Începând cu perioada neo-eneolitică (sfârşitul mil. VI – începutul mil IV a.Chr.) în zonă se stabilesc primele comunităţi sedentare, cu o economie de tip agro-pastoral. Reprezentanţii culturilor Hamangia, Boian, Gumelniţa şi Cernavodă I fondează treptat numeroase aşezări pe terasele ş…

Romania - calendar de evenimente mai 2011

Evenimente politice si economice planificate pentru luna mai 2011:
Luni 02-05 - Bucureşti: România scoate la licitatie 1,5 miliarde lei in bonuri de tezaur pe termen de 12 luni.

Luni 02-05 - Bucuresti: banca centrală este de aşteptat să anunte datele pe luna martie pentru rezervele valutare externe.

Marţi 3-05 - Bucureşti: Institutul Naţional de Statistică anunta datele din martie privind  indicele preţurilor si producţia industriala. (0700 GMT)

Marţi 3-05-Bucuresti: banca centrală din România publica raportul trimestrial asupra inflatiei in cadrul unei şedinţe de politică monetară.

Miercuri 4-05 - Bucuresti: Institutul Naţional de Statistică publica datele pe martie pentru sectorul de vânzare cu amănuntul. (0700 GMT)

Miercuri 4-5 - Bucuresti: Institutul Naţional de Statistică publica datele pe martie privind turismul. (0700 GMT)
* Joi 5-5 - Bucureşti: România scoate la licitatie 500 milioane lei la termen de 3 ani, in bonuri de trezorerie.

Joi 5-05 - Bucureşti: Institutul Naţional de Statist…