Zona orasului Targu Mures: din preistorie pana in perioada Marilor migratii

tgmuresUrmele locuirii umane în judeţul Mureş datează din epoca neolitică, respectiv din perioada culturii Starčevo - Criş (6000 Î.Hr.). Din epoca bronzului cea mai semnificativă descoperire se leagă de dealul Wietenberg de lângă Sighişoara, care a devenit aşezare eponimă pentru această cultură. Sfârşitul epocii bronzului este marcat de descoperirile (mai ales funerare) culturii Noua, de origine nord-pontică. În cursul secolului VI Î.Hr. în Transilvania pătrund triburile Scitice menţionate şi de istoricul grec Herodot în lucrarea sa Istorii. Tot în acest context apare pentru prima dată numele râului Mureş sub forma de Maris. La sfârşitul secolului IV din câmpia Panonică pătrund triburile celtice şi de la începutul secolului II datează primele descoperiri atribuite dacilor. Una dintre cele mai importante fortificaţii dacice din regiune se afla pe acelaşi deal Wietenberg. Din secolul II d. Hr. zona Mureşului superior este integrată în provincia romană Dacia, pe cursul Mureşului şi a afluenţilor staţionând mai multe auxilii în localităţile Cristeşti, Brâncoveneşti, Călugăreni, Sărăţeni, Sighişoara, etc. Imperiul se retrage în jurul anilor 270-274 din Dacia lăsând loc populaţiilor germanice, printre care Goţii şi Gepizii. Prezenţa goţilor a fost surprinsă pentru prima oară în necropola de la Sântana de Mureş, care a devenit a doua localitate eponimă din judeţul Mureş. Secolul V marchează apariţia avarilor iar din secolul VI are loc aşezarea masivă a slavilor în Transilvania. Una dintre cele mai semnificative aşezări s-a descoperit la Moreşti. De la sfârşitul secolului IX datează prezenţa triburilor maghiare care s-au organizat în regat creştin la începutul mileniului II, în 1001, cu încoronarea regelui Ştefan I.

Comentarii

EurActiv

European Union : a NewsXS service feed