2022 - Situația fondurilor europene disponibile pentru România

 La începutul mandatului de ministru al fondurilor europene, economistul Marcel Boloș a prezentat situația generală a capitolelor de finanțare europeană deschise pentru România în acest an și în perioada următoare.

10 miliarde de € din Politica de Coeziune a actualului ciclu de finanțare 2014-2020;

Politica de coeziune este strategia Uniunii Europene de promovare și sprijinire a unei „dezvoltări armonioase” a tuturor statelor membre și regiunilor sale. Politica de coeziune a UE urmărește consolidarea coeziunii economice și sociale prin reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni. Această politică se concentrează pe domenii cheie care vor ajuta UE să facă față provocărilor secolului al XXI-lea și să rămână competitivă la nivel global. O mare parte din cheltuieli trebuie să fie orientate către priorități precum cercetarea și inovarea, sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), mediul, transporturile, ocuparea forței de muncă, formarea și administrația publică. România nu a reușit să folosească sume importante din alocarea ciclului precedent, iar parte din aceste fonduri - însumând 10 miliarde de euro - se află încă la dispoziția României.

31,3 miliarde de € în ciclul 2021-2027;

fonduri din politica de adeziune a actualului ciclu financiar

1,5 miliarde din ReactEU - fonduri de reconstrucție post-pandemie;

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), adică Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei, este o inițiativă care continuă și extinde măsurile de răspuns la criză și de remediere a consecințelor crizei prin intermediul Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus și al Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus. Ea va contribui la o redresare ecologică, digitală și robustă a economiei.

29,1 miliarde de € din PNRR

dintre care România a primit deja 3,7 miliarde de €, adică 1,8 miliarde de € sub formă de granturi și 1,9 miliarde de €  sub formă de împrumuturi; până la finele lunii mai, Guvernul trebuie să transmită Comisiei Europene prima cerere de plată din PNRR, în valoare de aproximativ 3 miliarde de € din care 2,037 miliarde € granturi. A doua cerere de plată, programată pentru luna octombrie a acestui an, este în valoare de peste 3 miliarde de €, din care 2,147 miliarde € granturi.

Obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Pilonii mecanismului de finanțare sunt: Tranziția verde - apă, deșeuri, transport, energie; Transformarea digitală; Creșterea incluziunii - reforme în domeniul fiscal, pensii și cercetare-inovare; Coeziune socială și teritorială - descentralizare, turism și cultură; Sănătate și reziliență economică și socială; Educație.

9,8 miliarde de € din Fondul European de Garantare Agricolă;

Fondul european de garantare agricolă (FEGA) este parte a Politicii Agricole Comune - PAC/CAP și finanțează în principal plăți directe și măsuri de reglementare sau de sprijin destinate piețelor agricole.

5,9 miliarde de € din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR/EAFRD) este parte a PAC/CAP și finanțează contribuția UE la programele de dezvoltare rurală. Din 2023 finanțările se vor face exclusiv prin programe naționale - PNDR. Ca și alte state europene, România are la dispoziție sume din exercițiu curent și sume nevalorificate din exercițiul precedent.

4 miliarde de € din instrumentul SURE.

SURE este un mecanism de sprijin pentru combaterea neocupării forței de muncă și pentru finanțarea urgențelor legate de pandemia Covid-19

Totalul este de 91,4 miliarde de euro.


video - toate tipurile de fonduri europene disponibile în 2021 și 2022

Comentarii